ความแตกต่างระหว่าง ไอออนไฮโปคลอไรต์ กับ กรดไฮโปคลอรัส

ไอออนไฮโปคลอไรต์มีประจุไฟฟ้าลบในขณะที่กรดไฮโปคลอรัสไม่มีประจุไฟฟ้า กรดไฮโปคลอรัสเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วสามารถออกซิไดซ์แบคทีเรียในเวลาไม่กี่วินาทีในขณะที่ไอออนไฮโปคลอไรต์อาจใช้เวลาครึ่งชั่วโมงในการทำเช่นเดียวกัน พื้นผิวของเชื้อโรคมีประจุไฟฟ้าลบซึ่งส่งผลให้เกิดไอออนลบไฮโปคลอไรต์ที่มีประจุลบไปยังพื้นที่ของพื้นผิวเชื้อโรคทำให้ไฮโปคลอไรต์ไอออนมีประสิทธิภาพน้อยกว่าในการฆ่าเชื้อโรค อัตราส่วนของสารทั้งสองจะถูกกำหนดโดยความเป็นกรด (pH) ของน้ำ ผู้เชี่ยวชาญด้านการบำบัดน้ำสามารถปรับระดับค่า pH เพื่อให้กรดไฮโปคลอรัสมีความสำคัญมากขึ้นเนื่องจากมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ แบคทีเรียมากกว่า การขาดประจุไฟฟ้าของกรดไฮโปคลอรัสทำให้สามารถเจาะเกราะป้องกันที่มีอยู่รอบ ๆ เชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ติดต่อเรา สอบถามเพิ่มเติม

ระบบอิเล็กโทรไลต์ซิสภายในบ้าน

มีระบบอิเล็กโทรไลต์ซิสภายในบ้านหลายระบบที่พัฒนาขึ้นซึ่งสามารถสร้างกรดไฮโปคลอรัส ที่เสถียรโดยใช้เกลือและน้ำ น้ำส้มสายชูกลั่นบางครั้งจะถูกเติมเพื่อลดค่า pH ทำให้สารละลายคลอรีนอิสระมีโมเลกุลของกรดไฮโปคลอรัสมากขึ้น เมื่อเลือกระบบภายในบ้านปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือคุณภาพของแผงวงจรอิเล็กโทรไลต์ซิส ระบบคุณภาพของวัตถุดิบที่สูงกว่าอาจมีราคาสูงกว่า แต่จะทำให้ความเข้มข้นมากกว่า และ เพิ่มอายุการใช้งาน

ประโยชน์คืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสนั้นไม่เหมือนกับคลอรีนในสารฟอกขาว มีความปลอดภัยและไม่ระคายเคือง 100%หากสัมผัสกับผิวหนังหรือในดวงตาจะไม่ระคายเคือง ถึงแม้จะถูกกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจก็ตามจะไม่เป็นอันตรายใดๆ มีประสิทธิภาพมากกว่า 70 ถึง 80 เท่าในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยคลอรีนในสารฟอกขาว

เหมาะสมกับที่ใด?

ในบ้านเรือน, กรดไฮโปคลอรัสมีประโยชน์ทุกที่ที่คุณต้องการฆ่าเชื้อโรค และพื้นที่ที่กังวลในการใช้สารเคมี ตัวอย่างเช่น ห้องครัว และ แทนที่การล้างผักผลไม้ด้วยน้ำเปล่า โดยการใช้กรดไฮโปคลอรัสในการฆ่าเชื้อโรค และ กำจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์

ระบบอิเล็กโทรไลต์ซิสภายในโรงงานอุตสาหกรรม

มีระบบอิเล็กโทรไลต์ซิสภายในโรงงานอุตสาหกรรมหลายระบบที่พัฒนาขึ้นซึ่งสามารถสร้างกรดไฮโปคลอรัส ที่เสถียรโดยใช้เกลือและน้ำ น้ำส้มสายชูกลั่นบางครั้งจะถูกเติมเพื่อลดค่า pH ทำให้สารละลายคลอรีนอิสระมีโมเลกุลของกรดไฮโปคลอรัสมากขึ้น เมื่อเลือกระบบภายในบ้านปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาคือคุณภาพของแผงวงจรอิเล็กโทรไลต์ซิส ระบบคุณภาพของวัตถุดิบที่สูงกว่าอาจมีราคาสูงกว่า แต่จะทำให้ความเข้มข้นมากกว่า และ เพิ่มอายุการใช้งาน

ประโยชน์คืออะไร

กรดไฮโปคลอรัสนั้นไม่เหมือนกับคลอรีนในสารฟอกขาว มีความปลอดภัยและไม่ระคายเคือง 100%หากสัมผัสกับผิวหนังหรือในดวงตาจะไม่ระคายเคือง ถึงแม้จะถูกกลืนเข้าไปโดยไม่ตั้งใจก็ตามจะไม่เป็นอันตรายใดๆ มีประสิทธิภาพมากกว่า 70 ถึง 80 เท่าในการฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยคลอรีนในสารฟอกขาว

เหมาะสมกับที่ใด?

ในโรงงานอุตสาหกรรม, กรดไฮโปคลอรัสมีประโยชน์ทุกที่ที่คุณต้องการฆ่าเชื้อโรค และ ปริมาณในการฆ่าเชื้อค่อนข้างมาก เนื่องจากระบบอิเล็กโทรไลต์ซิสภายในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถทำความเข้มข้นได้สูง และ นำมาใช้งานได้ปริมาณที่มากกับพื้นที่ที่ต้องการใช้งาน

034-113-800
ไทย